Wszędzie szukam tego, co łączy

Pismo Instytutu Praw Młodych na temat mobbingowych zachowań oficerów Wojska Polskiego wobec pracowników cywilnych wojska co przeciwstawia się realizacji Ustawy o obronie Ojczyzny.

 

 

23 września 2023 r.

Pismo Instytutu Praw Młodych na temat prawa do mieszkania.

 

proponuję rozwiązania

Prawa Młodych definiowane jako prawo do nauki, pracy, mieszkania, rodziny i rozwoju wypływają wprost z natury ludzkiej i łączą wszystkich ludzi.

Prawa Młodych to dynamizm twórczy, który rozwija społeczeństwa. To zasady postępowania, prawa, obowiązki i korzyści społeczeństwa – wszystko zawarte w jednym znaku – bez początku i bez końca.

Walczę z niesprawiedliwością

Akt proklamacji Praw Młodych

Petycja - Święto Młodych

Sz. P. Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie,
zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o ustanowienie
Narodowego Święta Młodych
Na młodych spoczywa zarówno szczególny obowiązek, jak i przywilej rozwoju społeczeństwa.
Tak ważna rola młodych winna być szczególnie dostrzeżona i podkreślona.
Dobrobyt całego kraju i pomyślność obywateli - od tych najmłodszych po najstarszych – bierze się ze szczególnej troski o ludzi młodych, którzy, korzystając z lepszej edukacji, rozwijają biznes i pracę, a poprzez tanie mieszkania mogą zakładać rodziny i wpływać na zdrowe życie całego społeczeństwa.
Niech ten dzień będzie świętem radosnym i pełnym nadziei oraz spojrzeniem w przyszłość.

Instytut Praw Młodych

Prawa Młodych to idea rozwoju całego społeczeństwa.

Celem Instytutu Praw Młodych jest:
1. Popularyzowanie Praw Młodych.
2. Uwrażliwianie na Prawa Młodych zwłaszcza media, instytucje państwowe i samorządowe, polityków, partie polityczne, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa prywatne i państwowe.
3. Ustanowienie Święta Młodych.

Instytut Praw Młodych realizuje swoje cele poprzez:

1. Publikacje, odezwy, interwencje.
2. Uczestniczenie w różnych zjazdach i spotkaniach.
3. Analizę pod kątem Praw Młodych programów i planów społecznych.
4. Organizowanie debat, szkoleń, zjazdów, forum dyskusyjnych.
5. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, z mediami, z politykami, z partiami politycznymi, ze stowarzyszeniami, z fundacjami, z przedsiębiorstwami prywatnymi i państwowymi.